Waar de kwaliteit ver boven de prijs uitstijgt!

You don't have the knowledge if you didn't have the experience!