Hoe om te gaan met pesten 'Pubertas'

Hoe om te gaan met pesten: 'Pubertas'

Algemeen

Deze exclusieve training is speciaal ontwikkeld voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar, maar in het bijzonder voor kinderen die de basisschool verlaten en naar de middelbare school gaan.

Inhoud

Tijdens deze lessen worden de jongeren getraind in fysieke en mentale weerbaarheid, onder andere in hoe om te gaan met pesten. Ondanks dat er groepsgewijs getraind wordt, wordt van de fysieke en mentale basiseigenschappen van het individu uitgegaan. Gedurende het fysieke gedeelte van de les komen alle grondvormen van bewegen aan bod. Dit levert een positieve bijdrage aan de verdere lichamelijke ontwikkeling van deze groep jongeren. De mentale training bestaat uit het leren omgaan met nieuwe situaties, stress, tegenslagen, concentratie, doorzettingsvermogen, waarden en normen, sociale vaardigheden, winnen en verliezen en leren omgaan met non-verbale en verbale agressie en fysiek geweld.

Beide aspecten, zowel het fysieke als het mentale, zullen tijdens de lessen elkaars doelstelling zijn en daardoor in elkaar verweven zijn.

Ontwikkeling

Deze weerbaarheidstraining is in 2008 ontwikkeld door Richard van Asdonck. Hij heeft de training gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in lesgeven bij justitie en veiligheid aan zowel personeel als aan gedetineerden en jeugddelinquenten, het geven van weerbaarheidstrainingen en voorlichting op diverse middelbare scholen (zie Bestanden) en zijn lesgeefervaring aan jeugd in diverse leeftijdscategorieën in verschillende vechtsporten.

Voor individuele begeleiding, neem contact op met Richard van Asdonck: 06-55130656 of info@asdonck.nl

  2099-10-15-005-1.jpg

2099-10-15-016.jpg